ELY-keskuksen logo

ELY-KEHITTÄMIS­PALVELUT
YRITYS­TUKI
DIGI­MARKKINOINTIIN.

1icon-circle
2icon-circle
3icon-circle
4icon-circle
5icon-circle
6icon-circle
icon-arrowicon-arrowicon-arrowicon-arrowicon-arrow

Analyysi-palvelu: Liiketoiminnan ongelmakohtien tunnistaminen

Konsultointi-palvelu: Markkinoinnin ja asiakkuuksien ongelmien tunnistaminen

Markkinoinnin kehittämistavoitteet

Markkinointi- ja digistrategia

Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma

Toimenpiteiden integrointi myyntiin ja liiketoiminnan arkeen

ELY-keskuksen YRITYSTEN
KEHITTÄMISPALVELUT.

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut on tammikuussa 2021 käynnistynyt kustannustuettu markkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelu pk-yrityksille. Tuen avulla yritys voi hyödyntää markkinoinnin asiantuntijoiden (ELY-palveluntuottajien) osaamista ja palveluja kustannustehokkaasti yrityksen nykytilaan, toimialaan ja tarpeisiin suunniteltuina. Tuen hakuprosessiin on saatavana opas, jossa annetaan lisätietoja tuen myöntämisperusteista ja prosessista. Oppaan tilaukseen pääset tästä. Kehittämispalveluiden piiriin hyväksytty yritys maksaa 25 % Konsultointi-palvelun kokonaiskustannuksista. ELY-keskuksen tukiosa kattaa loput 75 %.

Hakuprosessi on kolmivaiheinen. Osa I: Analyysi-palvelu. Osa II: Konsultointi-palvelu sekä lisäpalvelu Osa III Koulutus-palvelut. Analyysi-palvelu kartoittaa yleisesti liiketoiminnan kehittämistarpeet. Kun kehittämistarpeet on selvitetty Analyysi-palvelussa, voi yritys hakea Konsultointi-palvelua, joka keskittyy markkinoinnin ja asiakkuuksien hankinnan kehittämiseen. Lähtökohtana on, että yrityksen nykytilanne arvioidaan ensin Analyysi-palvelussa. Yrityksen on mahdollista siirtyä myös suoraan Konsultointi-palveluun, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen. Lue lisää ELY-oppaasta.

DIGIS on
ELY-KEHITTÄMISPALVELUIDEN
hyväksytty palveluntuottaja.

Vastaamme ELY-keskuksen II-vaiheen Konsultoinnin palvelusta osa-alueena markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen. Konsultointi-palvelussa perehdymme markkinoinnin, myynnin ja asiakashankinnan ongelmiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin. Lue lisää oppaasta.

Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa, kasvua ja kannattavuutta digitalisaation keinoin. Verkostomme ansiosta meillä on yhteydet myös I-vaiheen Analyysi-palvelun tuottajiin. Tavoitteena on jouheva palvelukokonaisuus, jossa koko paletti toimii ja tähtää saumattomasti yrityksen arjen tukemiseen.

Konsultointi-palvelu eroaa Analyysi-palvelusta konkreettisuudellaan. Konsultointi-palvelun (2-4 pv) tehtävä on luoda markkinoinnin tavoitteet ja viedä ne digitalisaation ja verkkoliiketoiminnan keinoin yrityksen arkeen, asiakashankintaan, kasvua tukevaan markkinointiin ja myyntiin. Lisätietoja Markkinoinnin ja asiakkuuksien Konsultointi-palvelusta saat ELY-keskuksesta.

Miksi juuri DIGIS ?

Kokemuksen ja satojen casien kautta hankittu kattava toimialaosaaminen, liiketoiminnan ydinalueiden sekä toimialan olennaistan kilpailutekijöiden tunnistaminen.

Markkinoinnin ja myynnin käytännönläheisyys ja selkokielisyys, digimarkkinointia ei jätetä teorian varaan, toimenpiteet jalkautetaan ja vakiinnutetaan yrityksen omaan arkeen.

Vahva, sitoutunut ja yrityksen tarpeiden mukaan joustava verkosto digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja verkkoliiketoiminnan huippuammattilaisia.

Tehokas, yrityksen avainhenkilöiden aikaa säästävä suunnitteluprosessi. Vuosikymmenien oma yrittäjäkokemus, valtakunnallinen, yrityksen sijainnista riippumaton palvelumalli.

Tilaa maksuton ELY-opas

Oppaan avulla saa selkeän kuvan hakuprosessista ja -ehdoista. Tilaa opas sähköpostiisi alla olevasta linkistä.

CASE 1

B2B-toimija

Kehittämiskohteet:

Teollisuuden alihankkijan keskeiset ongelmat ovat myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä. Liidien onnistumisprosentti on poikkeuksellisen alhainen. Myyntiprosessit ensimmäisestä asiakaskontaktista tilaukseen ovat pitkiä ja vaativia. Markkinointi ei ole tavoitteellista. Markkinoinnin ja myynnin johtaminen ei ole systemaattista

Toimenpidesuositukset:

Markkinointi ja myynti yhdistetään. Markkinoinnille määritetään myyntitavoitteisiin perustuva budjetti. Kylmäsoitot korvataan ostotunnelilla, jossa markkinointi tuottaa myynnille tarvittavan asiakaspotentiaalin. Kun potentiaalinen asiakas on liidiputkessa, myynnin ja viestinnän tehtävä on auttaa asiakasta eteenpäin tilaukseen. Lisäksi perustetaan asiakkuudenhallintajärjestelmä - CRM, jossa keskitytään asiakaskannan laajentamiseen ja asiakaskohtaisen tuloksen parantamiseen. Verkkosivut uudistetaan ja hakukoneoptimoidaan. Keskeisessä roolissa on asiakkaan ongelmanratkaisuun keskittynyt sisältö ja siihen yhdistetty analytiikka.

CASE 2

Kivijalka

Kehittämiskohteet:

Yksittäinen kivijalan toimipiste jää helposti ainoaksi markkinointi- ja myyntikanavaksi. Kilpailukeinot jäävät vähiin ja viestinnän määrä on rajallinen. Tunnettuus laskee. Asiakaslupaus ja tuotteen arvo jäävät asiakkaalle epäselviksi. Kilpailijat tarjoavat saman, jolloin hinta on ainoa ostoperuste. Asiakkaiden määrä määrittää markkinoinnin resurssit.

Toimenpidesuositukset:

Ensimmäinen tehtävä on erottua kilpailijoista omilla tuotteilla ja/tai osaamisella. Tuoteportfolio on avainasemassa. Uusilla tuotteilla ja uudistuneella hinnoittelulla parannetaan kannattavuutta. Myymälän rinnalle nostetaan vahvasti digitaaliset markkinointikanavat, joissa asiakkaat ja heidän arvonsa, toiveensa ja tarpeensa huomioidaan laajemmin ja monipuolisemmin kuin myymälässä. Mielikuvat ruokkivat tarpeita. Sosiaalisen median avulla markkinointi laajennetaan samalla alueella uusiin kohderyhmiin. Kun verkkosivut on avattu, pystytetään analytiikka. Analytiikan seurannalla keskitytään kaikkein tuottavimpiin digitaalisiin kanaviin.

CASE 3

Verkkokauppa

Kehittämiskohteet:

Toimintaa aloittelevan verkkokaupan huono tunnettuus, heikko hakukonelöydettävyys, puutteellinen asiakasrekisterin (CRM) hyödyntäminen ja asiakasymmärrys sekä palautusten ja keskeneräisten ostoskorien suuri määrä.

Toimenpidesuositukset:

Verkkokaupan kohderyhmä-, markkina- ja kilpailija-analyysin tuloksena kavennetaan kohderyhmää ja muokataan valikoimaa kapeaa niche-kohderyhmää paremmin palvelevaksi. Niche-kohderyhmässä tunnettuus paranee sisäisellä “word of mouthilla”. Selkeitten kilpailijoiden puuttuessa vältytään hinnanalennuksilta. Asiakkuudenhallintaan luodaan asiakasrekisteri (CRM), jossa asiakkaat segmentoidaan verkon ostokäyttäytymisen perusteella. Kaupan sisällön (tekstisisältö ja kuvamateriaali) optimoinnin jälkeen luodaan analytiikka ja sen pohjalta markkinoinnin painopisteet digitaalisissa kanavissa. Ostoskori muokataan yksisivuiseksi.