Haetko apua digi­markkinoinnin
haasteisiin?

Tänä päivänä palvelut ja tuotteet muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Siksi oman liiketoiminnan analysointi ja vahvuuksien tunnistaminen on entistäkin tärkeämpää. Digitaalista liiketoimintaa ei voi lokeroida ja erottaa muusta liiketoiminnasta. Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä kehitettäessä tulisikin päähuomio kiinnittää liiketoimintaprosessien ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Me tarjoamme apua ja asiantuntemusta tilanneanalyysiin, joka luo lähtökohdat ja perustan uusille onnistumisille.

Auttaa arvioimaan oman liiketoiminnan menestysmahdollisuuksia digitaalisissa kanavissa.
Lähtökohtana arvioinnissa on tilanneanalyysi, jossa huomio kiinnitetään liiketoimintaan.
Huomioidaan kaikki asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat kanavat.
Tuloksena resursseihin mitoitettu digistrategia, joka lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja tarpeista.

Askelmerkit digistrategiaan.

01

Brief-lomake: arvioi liiketoiminnan (myös digitaalinen) uhat, esteet, vahvuudet, mahdollisuudet

02

Kirjallisen brieffin pohjalta henkilökohtainensparraus- keskustelu, keskeisten kipukohteiden ja ongelmien tunnistaminen, tavoitteiden määrittäminen

03

Yhteenveto tapaamisesta. Lisäkysymykset ja palaute sähköisesti puolin ja toisin

04

Kohtiin 1-4 perustuvan kirjallisen muistion tuottaminen

05

Muistion esittely face-to-face –tavoitteena muutosten sisäistäminen ja jalkauttaminen

Palvelumme:

Oma
digistrategia

Kilpailutilanne ja liiketoiminnan haasteet edellyttävät miten-osaamisen sijaan mitä-osaamista, ajattelua ja ison kuvan ymmärrystä. Lue lisää ...

Tilanne‐
analyysi

Perusanalyysi nykyisen tai alkavan liiketoimintasi tärkeimmistä vahvuuksista, uhkista ja mahdollisuuksista. Analyysi auttaa näkemään oman toiminnan puutteet ja ongelmakohdat. Lue lisää ...

Liiketoiminta‐
suunnitelma

Soveltuu yritystoimintaa aloittavalle, mutta myös uutta suuntaa etsivälle yritykselle. Liiketoimintasuunnitelma on hyvä tapa haastaa omaa toimintaa ja päätöksentekoa. Lue lisää ...