Ratkaisemme digiajan liike­toiminta­ongelmia digitaalisen suunnittelu­prosessin avulla.

Otimme digiloikan myös omassa suunnitteluprosessissamme. Viisivaiheinen, digitaalisesti toteutettu suunnitteluprosessi tuo lisää tarkkuutta, selkiyttää toimintaa, ja kiinnittää huomion liiketoiminnan ja kannattavuuden avainalueisiin.

Me tarjoamme apua ja asiantuntemusta tilanneanalyysiin, joka luo lähtökohdat ja perustan uusille onnistumisille.

Auttaa arvioimaan oman liiketoiminnan menestysmahdollisuuksia digitaalisissa kanavissa.
Lähtökohtana arvioinnissa on tilanneanalyysi, jossa huomio kiinnitetään liiketoimintaan.
Huomioidaan kaikki asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat kanavat.
Tuloksena resursseihin mitoitettu digistrategia, joka lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja tarpeista.

Askelmerkit digistrategiaan.

01

Mitä liiketoiminnan ja markkinoinnin osa-alueita haluat kehittää?1) Tilanneanalyysi 2) Digiajan liiketoimintasuunnitelma 3) Matalan kynnyksen digistrategia. Tilaa lomake, joka käynnistää 5-vaiheisen sähköisen suunnitteluprosessin.

02

Täytetyn brief-lomakkeen pohjalta sovimme yhteinen tapaamisen ja sparraskeskustelun, jonka tavoitteena on keskeisten kipukohtien ja ongelmien tunnistaminen. Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti. Keskustelua voidaan käydä myös sähköisten työkalujen, kuten Teamsin avulla.

03

Keskustelun ja mahdollisen tapaamisen jälkeen saat kirjallisen yhteenvedon - vastabrieffin. Odotamme myös sinun palautettasi sparrauskeskustelusta.

04

Käynnistämme suunnittelutyön, jossa tuotamme yrityksesi tarpeiden ja tilanteen pohjalta tilanneanalyysi, digiajan liiketoimintasuunnitelman, digistrategian tai muu suunnitelman liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteenveto on kirjallinen ratkaisukeskeinen esitys, jossa annetaan työkalut ja toimintamallit.

05

Suunnittelumuistion esittely. Sovimme tapaamisen, jossa presentoimme ja referoimme tavoitteet, toimintamallit, aikataulun ja seurannan työkalut. Kerromme, miten muutokset sisäistetään ja jalkautetaan liiketoimintaan ja päivittäiseen työhön.

Palvelumme:

Oma
digistrategia

Kilpailutilanne ja liiketoiminnan haasteet edellyttävät miten-osaamisen sijaan mitä-osaamista, ajattelua ja ison kuvan ymmärrystä. Lue lisää ...

Tilanne‐
analyysi

Perusanalyysi nykyisen tai alkavan liiketoimintasi tärkeimmistä vahvuuksista, uhkista ja mahdollisuuksista. Analyysi auttaa näkemään oman toiminnan puutteet ja ongelmakohdat. Lue lisää ...

Liiketoiminta‐
suunnitelma

Soveltuu yritystoimintaa aloittavalle, mutta myös uutta suuntaa etsivälle yritykselle. Liiketoimintasuunnitelma on hyvä tapa haastaa omaa toimintaa ja päätöksentekoa. Lue lisää ...