Matalan kynnyksen
digistrategia

Tänä päivänä palvelut ja tuotteet muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Siksi oman liiketoiminnan analysointi ja vahvuuksien tunnistaminen on entistäkin tärkeämpää. Digitaalista liiketoimintaa ei voi lokeroida ja erottaa muusta liiketoiminnasta. Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä kehitettäessä tulisikin päähuomio kiinnittää liiketoimintaprosessien ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Me tarjoamme apua ja asiantuntemusta tilanneanalyysiin, joka luo lähtökohdat ja perustan uusille onnistumisille.

Auttaa arvioimaan oman liiketoiminnan menestysmahdollisuuksia digitaalisissa kanavissa.

Lähtökohtana arvioinnissa on tilanneanalyysi, jossa huomio kiinnitetään liiketoimintaan.

Huomioidaan kaikki asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat kanavat.

Tuloksena resursseihin mitoitettu digistrategia, joka lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja tarpeista.

Digistrategian askelmerkit

1.

Brief-lomake: arvioi liiketoiminnan (myös digitaalinen) uhat, esteet, vahvuudet, mahdollisuudet.

2.

Kirjallisen brieffin pohjalta henkilökohtainensparraus- keskustelu, keskeisten kipukohteiden ja ongelmien tunnistaminen, tavoitteiden määrittäminen.

3.

Yhteenveto tapaamisesta. Lisäkysymykset ja palaute sähköisesti puolin ja toisin.

4.

Kohtiin 1-4 perustuvan kirjallisen muistion tuottaminen.

5.

Muistion esittely face-to-face tavoitteena muutosten sisäistäminen ja jalkauttaminen.

Palvelut

Oma digistrategia

Kilpailutilanne ja liiketoiminnan haasteet edellyttävät miten-osaamisen sijaan mitä-osaamista, ajattelua ja ison kuvan ymmärrystä.

Lue lisää ...

Tilanneanalyysi

Perusanalyysi nykyisen tai alkavan liiketoimintasi tärkeimmistä vahvuuksista, uhkista ja mahdollisuuksista. Analyysi auttaa näkemään oman toiminnan puutteet ja ongelmakohdat.

Lue lisää ...

Liiketoimintasuunnitelma

Soveltuu yritystoimintaa aloittavalle, mutta myös uutta suuntaa etsivälle yritykselle. Liiketoimintasuunnitelma on hyvä tapa haastaa omaa toimintaa ja päätöksentekoa.

Lue lisää ...

Tuotelanseeraus

Sisältää kilpailutilanteen kartoituksen sekä tuotteen konseptoinnin ja markkinointi- ja jakelutiesuunnitelman. Lanseeraukseen voidaan sisällyttää myös tutkimus, jolla arvioidaan tuotteen menestysmahdollisuuksia, uhkia ja vahvuuksia.

Lue lisää ...